Brief aan de minister met verzoek om een Noodfonds

Datum: 23 april 2020
De Nederlandse chartervloot ligt door de coronamaatregelen stil en heeft hulp nodig. De BBZ heeft daarom een brief aan de minister gestuurd. In de brief vragen we om het verbeteren van de toegangkelijkheid van de gene...

Uitstel van keuring binnenvaart mogelijk

Datum: 07 januari 2021
Als aangetoond kan worden dat er, als gevolg van de Corona-uitbraak, niet op tijd een keuring uitgevoerd kan worden, dan kan uitstel van keuring aangevraagd worden. Uitstel kan verleend worden voor 6 maanden. Het kan alleen als het in nauw overleg...

SBI hoofdcode

Datum: 06 januari 2021
In december hebben wij een bericht geplaatst over de “foutieve” SBI-hoofdcodes voor de TVL-regeling omdat een rechter heeft vastgesteld dat er voor toekenning van de TVL steun, de ondernemer bepaalt wat de hoofdactiviteit is. De eerst vermelde bed...

Stappenplan

Datum: 06 januari 2021
Wij krijgen steeds meer vragen over de mogelijkheden voor het komende seizoen. Daarom hebben wij navraag gedaan bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een soort stappenplan, wat is er mogelijk in welke situatie. Bijvoorbeeld, in ...

Uitstel aflossing Tozo-lening

Datum: 04 januari 2021
Alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan of nog aangaan, krijgen betalingsuitstel tot 1 juli 2021. Per 1 juli 2021 kan men starten met terugbetalen, dat is een uitstel van 6 maanden. Daarnaast wor...

Ondernemer bepaalt zelf Hoofdactiviteit

Datum: 23 december 2020
Gisteren 22 december heeft de rechter vastgesteld dat er voor toekenning van de TVL steun de ondernemer bepaalt wat de hoofdactiviteit is. Volgens de staatssecretaris was de eerst vermelde bedrijfsactiviteit de hoofdactiviteit en was deze bepalend...

Nieuwe maatregelen per 14 december

Datum: 15 december 2020
Overzicht nieuwe maatregelen na persmoment 14 december: Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Een groep mag bestaan uit maximaal 2 personen (exclusief kinderen t/...

Save the date

Datum: 15 december 2020
Uitnodiging Symposium Toekomst van de bruine vloot Donderdag 4 maart 2021Van 15.00 tot 17.00 uurLocatie: Zuiderzeemuseum of digitaal Op 4 maart 2021 wordt het Symposium Toekomst Bruine Vloot gehouden in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen. Het doel is ...

Wijziging subsidiepercentage TVL

Datum: 09 december 2020
Belangrijke wijziging TVL:"Het subsidiepercentage van de TVL wordt in TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 afhankelijk van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%."De RvO geeft aan da...

Kerncijfers, nieuwe oproep

Datum: 02 december 2020
We hebben al veel reacties ontvangen op de enquête, maar we hebben nog steeds niet voldoende om accurate kerncijfers te kunnen maken. Daarom deze oproep: heb je de enquête nog niet ingevuld, doe dat dan alsnog. Het belang van de kerncijfers van de...

NOW 3e kwartaal

Datum: 02 december 2020
De tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de periode oktober, november en december 2020 kan nog worden ingediend tot en met zondag 13 december 2020. Via deze link van het UWV kan de aanvraag ingediend worden.

TVL Q4 kan worden aangevraagd

Datum: 25 november 2020
De TVL-regeling voor het vierde kwartaal kan vanaf 25 november worden aangevraagd. De aanvraag voor dit kwartaal kan tot en met 29 januari 2021 17:00 uur gedaan worden.Voor het vierde kwartaal geldt eenmalig dat het maximum uit te keren bedrag € 9...

Verlenging tijdelijke stilligregeling EOC

Datum: 23 november 2020
EOC heeft besloten om de stilligregeling te verlengen tot 1 juli 2021. Alle klanten van EOC zijn hierover per e-mail geïnformeerd. Voor diegenen die op dit moment al gebruik maken van de regeling, loopt de regeling door. Voor diegenen die hier nog...

ALV 16 december

Datum: 19 november 2020
Vooraankondiging : ALV  Op woensdag 16 december om 15.00 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BBZ plaats. In verband met de Coronamaatregelen zal de vergadering digitaal via Teams gaan. De uitnodiging, met daarin een link naar de ...

Prikbord bemanning Enkhuizer Zeevaartschool

Datum: 18 november 2020
Bericht vanuit de Enkhuizer Zeevaartschool: "Regelmatig worden op het prikbord in onze aula advertenties geplaatst van scheepseigenaren op zoek naar bemanning voor het nieuwe seizoen. Vanaf dit jaar willen we dit prikbord digitaliseren; als je j...

Update verdeling 15 miljoen

Datum: 05 november 2020
Wie zitten er aan tafel en waarom?De regering heeft 15 miljoen euro steun uitgetrokken voor ‘varend erfgoed (bruine vloot)’ zonder dat goed omschreven is wie daar precies mee bedoeld wordt. Dat heeft tot gevolg gehad dat verschillende partijen die...

TVL aanvraag 30 oktober

Datum: 30 oktober 2020
Vandaag (30 oktober 2020) is de laatste dag om de TVL regeling voor de eerste periode aan te vragen. Dit kan nog tot 17:00 uur.Is dit door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederla...

Richtlijn 2009/45: certificaat versus verklaring

Datum: 30 oktober 2020
Verleden week sprak het BBZ bestuur met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de beslissing van de overheid om niet langer 2009/45 certificaten uit te geven aan zeilschepen. De overheid wil kijken of de technische eisen uit de Richt...

Lozingsverbod Oostzee en de zeilvaart

Datum: 30 oktober 2020
Het lozingsverbod voor passagiersschepen gaat in juni volgend jaar in. Of de Nederlandse zeilschepen passagiersschepen zijn in de zin van het Marpol verdrag hangt af van wat de Nederlandse overheid daarvan vindt. Formeel. Met de overheid moet nog ...

TVL update

Datum: 30 oktober 2020
De BBZ is in overleg met het ministerie van EZK over de TVL regeling. Wij hebben een lijst overhandigd van alle bij ons bekende ondernemers met informatie over hun bedrijven en activiteiten, de SBI codes die zij nu hebben en wat zij mis lopen omda...

Verdeling van steungelden

Datum: 29 oktober 2020
Na gesprekken over de financiële organisatie van ondernemers en de sector wordt er nu gesproken over de preciezere omschrijving van de groep die steun moet kunnen krijgen uit het fonds van 15 miljoen. Onder regie van het ministerie van OCW zitten ...