TVL Q1

De TVL voor het 1e kwartaal 2021 kan per 15 februari worden aangevraagd. Het subsidiepercentage is 85%, maar de subsidie zal in eerste instantie op basis van het eerdere subsidiepercentage berekend worden. Later ontvang je automatisch een extra be...

Morgen debat startende bedrijven

De Tweede kamer wil uitbreiding van de steun voor startende bedrijven. De startersregeling waaraan gewerkt wordt, is alleen voor ondernemers die zijn begonnen tussen 1 januari en 30 juni 2020. Hierdoor dreigen bedrijven die net daarvoor zijn gesta...

Uitbreiding steunpakket TVL

Het steunpakket voor ondernemers wordt uitgebreid.Voor de TVL-regeling betekent dit onder andere: de nieuwe subsidiepercentages voor Q1 en Q2 gaan omhoog naar 85%. Het omzetverlies moet nog wel minimaal 30% zijn.  het maximale subsidiebedrag g...

Uitbreiding steunpakket starters

Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De invulling wordt nog vastgesteld maar het zal gebaseerd worden op de TVL-regeling. Deze regeling is voor zowel het 1e als het 2e kwartaal 2021. De...

TVL aanvraag Q4

De TVL voor Q4 kan nog worden aangevraagd tot 29 januari 17.00 uur. Q4:  omzet 1 oktober tot en met 31 december 2020 (de omzet wordt vergeleken met 1 oktober tot en met 31 december 2019)De minimale voorwaarden om voor Q4 in aanmerking te komen zij...

SBI hoofdcode

In december hebben wij een bericht geplaatst over de “foutieve” SBI-hoofdcodes voor de TVL-regeling omdat een rechter heeft vastgesteld dat er voor toekenning van de TVL steun, de ondernemer bepaalt wat de hoofdactiviteit is. De eerst vermelde bed...

Ondernemer bepaalt zelf Hoofdactiviteit

Gisteren 22 december heeft de rechter vastgesteld dat er voor toekenning van de TVL steun de ondernemer bepaalt wat de hoofdactiviteit is. Volgens de staatssecretaris was de eerst vermelde bedrijfsactiviteit de hoofdactiviteit en was deze bepalend...

Wijziging subsidiepercentage TVL

Belangrijke wijziging TVL:"Het subsidiepercentage van de TVL wordt in TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 afhankelijk van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%."De RvO geeft aan da...

TVL Q4 kan worden aangevraagd

De TVL-regeling voor het vierde kwartaal kan vanaf 25 november worden aangevraagd. De aanvraag voor dit kwartaal kan tot en met 29 januari 2021 17:00 uur gedaan worden.Voor het vierde kwartaal geldt eenmalig dat het maximum uit te keren bedrag € 9...

TVL aanvraag 30 oktober

Vandaag (30 oktober 2020) is de laatste dag om de TVL regeling voor de eerste periode aan te vragen. Dit kan nog tot 17:00 uur.Is dit door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederla...

TVL update

De BBZ is in overleg met het ministerie van EZK over de TVL regeling. Wij hebben een lijst overhandigd van alle bij ons bekende ondernemers met informatie over hun bedrijven en activiteiten, de SBI codes die zij nu hebben en wat zij mis lopen omda...

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Aanvragen 1e TVL periode:De TVL-regeling voor de periode juni - september (TVL1) kan tot 30 oktober 2020 17.00 uur worden aangevraagd. Verlenging:De regeling wordt verlengd met 3 periodes. Binnenkort wordt informatie over de berekening voor het v...

Berekening TVL regeling is op basis van Btw-aangifte

Het voorstel van de BBZ om naar de jaarrekening van 2019 te kijken in plaats van alleen het derde kwartaal is afgewezen. We zijn nu samen met een jurist een het onderzoeken op welke gronden we bezwaar aan kunnen tekenen. Op dit moment is de richtl...

Btw-aangifte toch bepalend voor hoogte TVL 

Inmiddels hebben wij van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een reactie gekregen op vragen die wij hebben gesteld over de berekening van de TVL-regeling. Het ministerie geeft aan dat de richtlijn voor de Btw-wetgeving bepalend i...

Vragen TVL regeling

Bij het aanvragen van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) komen er diverse vragen naar boven. Wij inventariseren de vragen zodat wij deze bij het ministerie kunnen neerleggen. Onderstaand een aantal vragen die bij ons bekend zijn:-er zijn verschi...

Zeevaart in TOGS regeling

De Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdienst) is per vandaag eveneens toegekend aan de SBI-lijst voor de TOGS regeling! Code 5010 is opgenomen in de lijst.Door inspanningen van Eddy van Hijum, Hilde Palland Mulder en Wytske Postma (allen va...

TOGS aanvraag met vestigingsadres

Bij het aanvragen van de TOGS-regeling, wil het nog wel eens vastlopen op het vestigingsadres. Dit kan worden opgelost door de aanvraag met e-herkenning te doen in plaats van met Digid. Klik hier voor meer informatie over de aanvraag procedure.

TOGS nevenactiviteit ook geaccepteerd

Ondernemers kunnen vanaf nu ook met de nevenactiviteit in aanmerking komen voor de TOGS regeling. De uitbreiding van de TOGS regeling is voor ondernemers die met de geregistreerde hoofdactiviteit geen aanspraak kunnen doen op de regeling, terwijl ...

SBI code Zeevaart

De SBI code 5010 voor de Zeevaart is op dit moment nog niet toegevoegd aan de lijst met vastgestelde SBI-codes voor de TOGS-regeling. Wij werken er achter de schermen nog steeds hard aan met het ministerie van Economische Zaken en met de Rijksdien...

TOGS regeling aanvragen vanaf 15 april

Op 7 april is de code voor de binnenvaart (en een aantal aanverwante codes) toegevoegd aan de TOGS-regeling. De SBI-codes staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als jouw code in de lijst staat, dan kan je vanaf woensdag...