Digitale brainstormsessie op het achterdek

Datum: 27 januari 2021
Vorige week organiseerde de BBZ een brainstormsessie over de zoektocht naar nieuwe en aangepaste producten en naar mogelijkheden om die nieuwe producten onder de aandacht te brengen, of, als er bijna niets meer mogelijk lijkt, toch de aandacht vas...

Uitstel van keuring binnenvaart mogelijk

Datum: 07 januari 2021
Als aangetoond kan worden dat er, als gevolg van de Corona-uitbraak, niet op tijd een keuring uitgevoerd kan worden, dan kan uitstel van keuring aangevraagd worden. Uitstel kan verleend worden voor 6 maanden. Het kan alleen als het in nauw overleg...

NBTC presenteert startnotitie tijdens bestuurlijk overleg Bruine Vloot

Datum: 09 oktober 2020
Door de coronacrisis is het varend erfgoed harder geraakt dan ooit. Het kabinet heeft inmiddels 15 miljoen euro vrijgemaakt en ook provincies en gemeenten willen de sector graag helpen. op 8 Oktober was er voor de tweede keer overleg met bestuurde...

Mogelijkheid opvang gasten

Datum: 17 september 2020
Er zijn controles geweest in Amsterdam op zeilcharters, riviercruise en motor passagiersvaartschepen. De Health checks van de GGD zijn over het algemeen goed verlopen en er is maar op één punt kritiek, namelijk dat er niet op alle schepen (de geco...

Juridisch onderzoek naar mogelijke rechtsongelijkheid 

Datum: 19 augustus 2020
Ondernemers die door overheidshandelen schade oplopen kunnen compensatie aanvragen. De overheid bepaalt dan of de schade een ondernemersrisico is, een maatschappelijk risico of dat er sprake is van nadeelcompensatie wat wil zeggen dat de getroffen...

Chartervaart en Maritiem Erfgoed

Datum: 19 augustus 2020
De BBZ onderzoekt of het mogelijk is om erkenning te krijgen van de cultuurhistorische waarde van de chartervaart. Het gaat dan met name over de activiteit of de samenhang van activiteiten en de rol die de schepen (die wel of niet van historische ...

Inventarisatie subsidiemogelijkheden 

Datum: 19 augustus 2020
Er is een flink aantal fondsen, landelijk en provinciaal,  dat subsidies verstrekt. We hebben een inventarisatie gemaakt en zijn aan het onderzoeken of er subsidies beschikbaar zijn om de komende periode te overbruggen. Bijvoorbeeld geld voor rest...

Na de persconferentie

Datum: 25 juni 2020
Zeer beperkte verruiming voor chartervaartIn de persconferentie gisteravond werd duidelijk dat we niet de verruiming hebben gekregen waar we om gevraagd hebben. Aan boord moet nog altijd 1,5 meter afstand gehouden worden met uitzondering van jonge...

Antwoord op kamervragen

Datum: 23 juni 2020
De minister van IenW heeft antwoord gegeven op Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis voor de vloot. De minister eindigt haar antwoord met: “Het belangrijkste vind ik dat de sector, na een verloren start van het seizoen, zo snel mogelijk...

Noodfonds van 20 miljoen dringend nodig voor de chartervaart

Datum: 17 juni 2020
ENKHUIZEN, 17 juni - Twee maanden geleden sloeg de BBZ alarm: de generieke maatregelen voor ondersteuning van het bedrijfsleven zijn niet voldoende om te voorkomen dat ondernemers failliet zullen gaan en dat historische schepen zullen verdwijnen. ...

CDA vraagt ministers Van Engelshoven en Wiebes naar plannen voor de Chartervaart

Datum: 11 juni 2020
Kamerleden Hilde Palland, Wytske Postma en Lenny Geluk-Poortvliet (allen CDA) vragen de ministers van Cultuur en van Economische Zaken naar de plannen voor de chartervaart. De Kamerleden verwijzen naar de manifestatie bij Pampus en de brief van 17...

Ontwikkelingen in andere sectoren en landen

Datum: 11 juni 2020
Ook in Duitsland is het weer (beperkt) mogelijk om met groepen het water op te gaan. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Ook wat betreft de ontwikkelingen in andere sectoren (horeca, recreatie en luchtvaart) houden we een vinger aan de pols. 

PERSBERICHT - Bezoek commissaris van de Koning aan Muiden

Datum: 19 mei 2020
Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk, brengt woensdag 20 mei een bezoek aan de zeilvloot in Muiden. Het bezoek maakt onderdeel uit van een rondgang langs instellingen en bedrijven die door de coronacrisis getroffen zijn. D...

PERSBERICHT- Chartervloot bedreigd in voortbestaan

Datum: 28 april 2020
De chartervaart wordt hard getroffen door de COVID-19 uitbraak. Geen schip kan nu varen. Door annuleringen van geboekte reizen en restituties zijn veel schepen nu acuut in de problemen. Het vooruitzicht dat social distancing voorlopig bij ons blij...

Update Contingency Plan Zeevaart

Datum: 06 april 2020
Door de COVID 19 uitbraak kan het lastig of onmogeijk zijn om keuringen uitgevoerd te krijgen. De Nederlandse Autoriteiten hebben de regels voor deze periode aangepast en opgenomen in een (herzien) ‘contingency plan’. In dit document staat onder m...

Ministerie van Economische Zaken

Datum: 02 april 2020
De BBZ is in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de ondersteunde maatregelen voor ondernemer en dan met name de knelpunten. Er wordt door EZ gekeken naar de SBI code en naar de BMKB regeling. Bij de eerste is het probleem dat er ...

Provincies mogelijk garant voor waarde vouchers

Datum: 27 maart 2020
De Provincies overwegen om garant te staan voor annuleringsvouchers die nu ook in de chartervaart uitgegeven worden. HISWA-RECRON heeft daarvoor voostellen gedaan. De regeling zou er op neer komen dat de provincies garant staan voor terugbetaling ...

Certificaten Zeevaart langer geldig

Datum: 25 maart 2020
Bericht van ILT: "Vanwege het coronavirus is het voor rederijen steeds moeilijker om aan overheidseisen te voldoen. Omdat zij de bijvoorbeeld geen inspecties aan boord meer mogen (laten) uitvoeren, kunnen ook geen certificaten meer worden afgegev...

Rijncertificaten langer geldig

Datum: 24 maart 2020
De Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) lidtstaten hebben besloten dat: Het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan ...

Veelgestelde vragen door ondernemers

Datum: 13 maart 2020
Kan (of moet) het vaargebied verlegd worden en hoe zit het met annuleringen en schadeloosstelling? Maeike Woeilinga heeft de Algemene Voorwaarden Pakketereizen en Algemene Voorwaarden Dagtochten voor de BBZ gemaakt en geeft onder andere antwoord o...