- PERSBERICHT - Steun pas na negen maanden

Datum: 18 februari 2021
Steun aan historische vloot laat negen maanden op zich wachten Het gevoel van urgentie wordt totaal gemist Het besluit in september 2020 om de noodlijdende historische vloot extra te helpen, strookt niet met de snelheid waarmee die hulp tot sta...

Half februari meer duidelijkheid over de steun

Datum: 27 januari 2021
Hilde Palland en Aukje de Vries stellen kritische vragen Vijf maanden nu wordt er gepraat en gerekend, en nog eens gepraat en gerekend, over hoe de 15 miljoen die de regering voor de chartervaart heeft gereserveerd, ook echt bij de chartervaart t...

Update verdeling 15 miljoen

Datum: 05 november 2020
Wie zitten er aan tafel en waarom?De regering heeft 15 miljoen euro steun uitgetrokken voor ‘varend erfgoed (bruine vloot)’ zonder dat goed omschreven is wie daar precies mee bedoeld wordt. Dat heeft tot gevolg gehad dat verschillende partijen die...

Verdeling van steungelden

Datum: 29 oktober 2020
Na gesprekken over de financiële organisatie van ondernemers en de sector wordt er nu gesproken over de preciezere omschrijving van de groep die steun moet kunnen krijgen uit het fonds van 15 miljoen. Onder regie van het ministerie van OCW zitten ...

Mail aan leden met uitleg over de inzet van de BBZ

Datum: 19 oktober 2020
Er bestaat mogelijk onduidelijkheid over de inzet van de BBZ om ervoor te zorgen dat ook de motorchartervaart aanspraak kan maken op de 15 miljoen aanvullende steun van de regering. Ik wil graag een poging doen om de positie van de BBZ toe te lich...

Vrijdag eerste overleg met OCW en EZK

Datum: 08 oktober 2020
In de brief aan de Tweede Kamer staat dat er 15 miljoen beschikbaar is voor ‘het behoud van het varend erfgoed (de zgn Bruine Vloot)’. Het is duidelijk dat veel organisaties van mening zijn dat zij passen binnen de term “varend ergfoed”, iniddels ...

BBZ praat mee over besteding 15 miljoen

Datum: 24 september 2020
De regering heeft een noodfonds van 15 miljoen beschikbaar gesteld, maar voor wie het geld precies is en hoe het verdeeld moet worden, moet nog duidelijk worden. De BBZ zal via de betrokken ministeries invloed uitoefen op de verdeelsleutel. Het be...

3e steunpakket en noodfonds

Datum: 31 augustus 2020
Verlenging maatregelen 3e noodpakket TVL verlengingDe eerste periode van de TVL-regeling loopt tot en met 30 september en kan tot 30 oktober 2020 worden aangevraagd. In het 3e noodpakket is besloten dat de TVL-regeling doorloopt tot en met juni 2...

15 miljoen euro steun

Datum: 28 augustus 2020
Na enige dagen in spanning te hebben gezeten, kunnen we nu naar buiten brengen dat er 15 miljoen euro beschikbaar komt voor de chartervaart. Verschillende media maken er al melding van. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, daar hopen we z...

Persbericht gemeenten

Datum: 09 juni 2020
Noodfonds ‘Red de Zeilchartervaart’ Met deze noodkreet vragen gezamenlijke gemeenten rond het IJssel- en Markermeer en aan de Waddenzee, op initiatief van gemeente Harlingen, in een brandbrief aan de twee ministers Wiebes en Engelshoven aandacht v...

PERSBERICHT - Commissaris van de koning Jaap Smit bezoekt stilgevallen charterschepen in Rotterdam

Datum: 28 mei 2020
Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, brengt vrijdag 29 mei een bezoek aan de stilgevallen zeilschepen van de chartervaart. De chartervaart, waaronder zeegaande zeilschepen, de bruine vloot en de motorpassagiersvaart, is hard get...

Noodfonds

Datum: 10 mei 2020
Wij realiseren ons dat de meeste schepen niet onder de 1,5 eis kunnen varen, maar willen tegelijkertijd de pogingen van zij die dit wel kunnen of willen onderzoeken, hoe marginaal dat ook is, maximaal ondersteunen. Wij geloven niet dat de anderhal...

Verzoek om noodfonds chartervaart

Datum: 17 april 2020
De BBZ heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om een noodfonds voor de chartervaart. De hele vloot ligt stil en heeft al aanzienlijke omzetschade geleden. De verwachting is dat de regels voor het houden van afstand voorlopig g...