Na de persconferentie

Geplaatst op 25-06-2020  -  Categorie: Corona algemeen

Zeer beperkte verruiming voor chartervaart
In de persconferentie gisteravond werd duidelijk dat we niet de verruiming hebben gekregen waar we om gevraagd hebben. Aan boord moet nog altijd 1,5 meter afstand gehouden worden met uitzondering van jongeren tot 18 jaar. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, ook niet onderdeks. Wij bestuderen nu de stukken en overleggen met het ministerie over de precieze betekenis van de soms wat onduidelijk passages en over de inzet van een schip als vervoermiddel. 

De BBZ blijft aandringen op versoepeling voor niet-risico groepen. De Minister van IenW schrijft in haar brief dat ze met de sector in gesprek blijft over de mogelijkheden, maar waar de ruimte zit is op dit moment niet duidelijk. De handhaving van de 1,5 meter maatregel aan boord van de charterschepen onderstreept de urgentie voor een noodfonds.

Belangrijke punten persconferentie
“Het OMT stelt in haar advies dat bij vervoer het risico op overdracht kan worden voorkomen door middel van reservering, placering, triage en het dragen van mondkapjes. Het OMT is daarom van mening dat vormen van privé-, en personenvervoer in de huidige situatie mogelijk zijn, ook als de anderhalve meter afstand niet strikt gehanteerd wordt.”

“Een vervoersmiddel dat tegelijkertijd een attractie, horecagelegenheid en/of verblijfbestemming is, zoals een cruiseschip, valt niet onder deze opschaling. Hier blijft de 1,5 meter afstand gelden, zoals die ook voor de horeca en evenementen geldt, tenzij je uit hetzelfde huishouden komt. Vanaf 1 juli gelden er wel ruimere mogelijkheden voor groepsgrootten.” Klik hier voor het hele document

Inzet BBZ

korte termijn:

  • De generieke maatregelen (uit het noodpakket) moeten aansluiten op de chartervaart. De BBZ overlegt met de politiek en de Ministeries.
  • Noodfonds. Wij blijven onverminderd inzetten op een noodfonds en vragen de regering om meer te doen om de chartervaart te behouden voor de toekomst.
  • Verlaging van de vaste lasten (havengelden, premies, keuringen, etc).

middellange termijn:

  • Met de provincie Noord Holland (onder meer) wordt gesproken over mogelijk onderzoek dat kan helpen bij de herstart van de chartervaart na de coronacrisis, maar ook naar ondersteuningsmogelijkheden tijdens de crisis.

Noodfonds
De BBZ heeft de regering twee maanden geleden verzocht om een noodfonds voor de chartervaart. De hele vloot ligt zo goed als stil en lijdt aanzienlijke omzetschade. Een noodfonds is nodig om te voorkomen dat ondernemers failliet zullen gaan en dat historische schepen verdwijnen. We hebben de argumentatie voor het noodfonds nogmaals op een rij gezet:    

  • Aanbetaald geld voor reizen die niet uitgevoerd kunnen worden moet worden terugbetaald. Er zijn (bijna) geen inkomsten, terwijl het geld in de winter al is uitgegeven aan onderhoud. De inkomstenderving tot 1 juni 2020 was 30 miljoen euro. 
  • Omzetderving bij aanhoudende social distancing regels is 90%, ongeveer 60 miljoen euro voor de hele sector. Bedrijven lopen leeg zonder zicht te hebben op nieuwe inkomsten. Vouchers voor reizen die dit jaar zijn aanbetaald moeten volgend jaar worden uitgevoerd en dit levert dus omzetderving op. Vooruitzichten zijn er niet.
  • Banken hebben een beoordelingsvrijheid en zien de schepen als te marginaal. Er is weinig aanbod aan overbruggingskredieten. 
  • Generieke noodmaatregelen die de inkomstenderving deels compenseren zijn er, maar die zijn niet voldoende.