Online bijeenkomsten NBTC

Geplaatst op 24-02-2021  -  Categorie: NBTC en de vloot

Vorige week is de werkgroep toekomst van het Nederlands varend erfgoed onder de bezielende leiding van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)  voor het eerst bij elkaar gekomen om met elkaar kennis te maken. Aanstaande maandag is de tweede bijeenkomst en gaan we echt van start: het doel van deze sessie is om een gezamenlijke ambitie te formuleren voor de langere termijn (2030).  Zodra de ambitie duidelijk is, kan er gewerkt worden aan eventuele productontwikkeling of aanpassing, en kan er een landelijke marketingstrategie ontwikkeld worden. Voor het formuleren van een ambitie is jullie input nodig; dit kan online, per mail of telefonisch. Namens de chartervaartondernemers zitten Renée van Hasselt, Tsjerk Hesling Hoekstra en Cockie Schilperoort in de werkgroep.  aanmelden kan via Pam@debbz.nl

Woensdag 24 februari om 20:00  
Donderdag 25 februari om 16:00 

 De vragen

Om een goed beeld te krijgen over de gewenste ambitie en dit zo concreet mogelijk te maken heeft het NBTC  onderstaande vragen geformuleerd. 

  1. Wat is jouw droombeeld voor het Nederlands varend erfgoed?
  2. Wat vind je nu (op dit moment) het mooiste aan het Nederlands varend erfgoed?
  3. Welke elementen van het Nederlands varend erfgoed mogen nooit verloren gaan? (En welke dus misschien wel?)
  4. Als je denkt en droomt van het Nederlands varend erfgoed in 2030, welke woorden en beelden komen er dan in je op?
  5. Welke (externe) trends en kansen kan je inzetten om dit droombeeld te bereiken? 
  6. Wat is er nodig om dit droombeeld te realiseren?

 Het NBTC traject in het kort

Bestuurders (gedeputeerden, wethouders en burgemeesters van verschillende gemeenten en provincies) hebben het NBTC gevraagd om de sector te helpen, het NBTC heeft vervolgens  een plan opgesteld bestaande uit 6 fasen: 

 Fase 1: Vaststellen van ambitie en doelstellingen
Fase 2: Onderzoek en data- wat is er al, wat is er nodig?
Fase 3: Positionering – wat is onderscheidend en relevant?
Fase 4: Bestemmingsontwikkeling - wat is er en wat is er nog nodig?
Fase 5. Marketing – hoe bereiken we de gewenste doelgroep?
Fase 6: Evaluatie en vervolg – wat ontbreekt er en hoe meten we succes?

 Aanleiding
Sinds corona is er veel belangstelling voor de unieke Nederlandse historische vloot. De beeldbepalende schepen en de enorme omvang van de vloot werden decennia lang als een vanzelfsprekend gegeven beschouwd. De schepen liggen overal in Nederland, bezeilen alle wateren en brengen miljoenen mensen in contact met de Nederlandse maritieme geschiedenis.  Corona heeft laten zien dat de vloot kwetsbaar is en de aanwezigheid van de schepen niet zo vanzelfsprekend. Door berichten in de pers en acties zoals die bij Pampus, is de boodschap overgekomen dat het varend erfgoed onder druk staat. Er ontstonden al snel verschillende overheidsinitiatieven voor de korte en lange termijn, allemaal erop gericht om de vloot te behouden, de positie van het varend erfgoed te verstevigen en de banden met de maatschappij aan te halen.  

De werkgroep
De werkgroep bestaat uit 2 vertegenwoordigers van boekingskantoren, 3 ondernemers uit de chartervaart, 2 mensen uit de bottervloot, 3 marketingorganisaties (Noord Holland, Friesland en Flevoland) en 3 medewerkers Economie en Toerisme  (Kampen, Gelderland, Overijsel).  NB: De werkgroep leden zitten met hetzelfde uitgangspunt aan tafel. Vanzelfsprekend mag ieder daarnaast zijn eigen doelen nastreven, maar binnen het samenwerkingsverband is het van belang dat deze individuele ambitie en doelen uiteindelijk wel optellen tot de gezamenlijke ambitie die de vloot als geheel verder helpt.