Rijncertificaten langer geldig

Geplaatst op 24-03-2020  -  Categorie: Corona algemeen

De Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) lidtstaten hebben besloten dat:

  • Het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft
  • Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
  • Bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.